logo

Sheeque

Er is iemand die aan je denkt
PrivacyverklaringIn deze privacyverklaring kunt u lezen wat voor gegevens Sheeque verzamelt en waarom, hoe deze gegevens worden beheerd, beveiligd en verwijderd.

Athena van den Dool, te bereiken via info@sheeque.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Grondslagen: waarom verzamelt Sheeque persoonlijke gegevens?

Sheeque gaat zorgvuldig om met de gegevens die je doorgeeft aan Sheeque. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt als je daar expliciet toestemming voor geeft, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Door te vragen om persoonlijke gegevens, kan Sheeque een (contact)aanvraag of bestelling netjes in behandeling nemen, de betaling afhandelen en de bestelling bezorgen. Hiervoor heeft Sheeque je naam, e-mailadres en postadres nodig en eventueel, wanneer je niet zelf de ontvanger bent, de naam en het adres van de ontvanger. Indien je een bestelling plaatst die per post moet worden bezorgd, maakt Sheeque gebruik van PostNL en is het noodzakelijk om de naam en het adres van de ontvanger te delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en wanneer PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Voor meer informatie kun je het privacybeleid van PostNL bekijken.
Bij een bestelling van geboortekaartjes, vraagt Sheeque ook naar de verwachte geboortedatum van de baby('s), met als doel de werkzaamheden enigszins te kunnen plannen. Vervolgens vraagt Sheeque na de geboorte uiteraard nog om de geboortegegevens die in het geboortekaartje moeten komen. Ook voor het maken van geboorteposters heeft Sheeque de geboortegegevens nodig.
Naast het verwerken van bovenstaande gegevens, die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en wetgeving, kan Sheeque toestemming vragen om persoonlijke gegevens te gebruiken met als doel een nieuwsbrief te versturen en feedback te ontvangen.
Sheeque verstuurt alleen een nieuwsbrief naar personen die daar toestemming voor hebben gegeven, middels het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief of een vinkje bij hun aanvraag of bestelling. Als je je aanmeldt voor de nieuwbrief van Sheeque, worden je gegevens bewaard in een bestand met als doel om je de nieuwsbrief en de kortingscode als welkomstgeschenk te kunnen sturen. Ook wordt dit bestand gebruikt om te controleren of een kortingscode geldig is en om de groei van het aantal inschrijvingen voor de nieuwsbrief te analyseren. Het is altijd mogelijk om jezelf weer af te melden voor je nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan gewist uit bovengenoemd bestand.
Soms zal Sheeque na een bestelling vragen om een review. Je bepaalt dan zelf of je een review wilt schrijven en of je jouw persoonlijke gegevens zichtbaar wilt maken voor andere bezoekers. Indien je een review schrijft, worden de gegevens hiervan opgeslagen in een bestand en, indien je daar toestemming voor hebt gegeven, op de website geplaatst. Ook wordt bovengenoemd bestand gebruikt om de mening van klanten over Sheeque te analyseren en de dienstverlening te verbeteren. Mocht je je toestemming voor het delen van je persoonlijke gegevens in een review later willen terugtrekken, dan kan dat.


Informatiebeveiliging: Zijn je gegevens goed beschermd?

Op het moment dat je een formulier op de website invult, wordt de inhoud van het formulier naar Sheeque gemaild. De gegevens komen daardoor op een server te staan. Zowel de website van Sheeque als de server worden beschermd door een beveiligde SSL verbinding, waardoor de gegevens veilig en versleuteld worden verstuurd en bewaard. Sheeque maakt regelmatig back-ups om de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonsgegevens tijdig te kunnen herstellen.


Bewaartermijn: Worden je gegevens ook een keer gewist?

De gegevens die verzameld worden, zullen verwijderd worden zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij Sheeque een wettelijke verplichting heeft om deze gegevens langer te bewaren. Bij een (contact)aanvraag worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Bij een bestelling en facturering worden uw gegevens 7 jaar bewaard, omdat deze verplichting is opgelegd door de Belastingdienst.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geeigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde 'opt-out browser add-on' te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een 'opt-out cookie' op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code '{'anonymize_ip':true}' is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


Je recht om van gedachten te veranderen

Je hebt altijd recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van persoonlijke gegevens en ook recht op intrekking van eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonlijke gegevens.


Waardevolle gegevens

Persoonlijke gegevens zijn veel waard, voor jou, voor Sheeque en tegenwoordig met name ook voor andere mensen die er helemaal niets mee te maken hebben. Voor alle persoonlijke gegevens die je deelt met Sheeque geldt dat deze niet zullen worden weggegeven of doorverkocht aan derden, ook niet in de toekomst.


Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Sheeque. Als je bezwaar maakt, zal Sheeque onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar.


Wijzigingen in de privacyverklaring

Sheeque behoudt het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.